Изберете | Вход в Поддържащ Офис
Стемтек носи надежда за по-добро бъдеще

Планът за възнаграждения на Стемтек предлага няколко вълнуващи начина за доходи, като допълнение към печалбата от директни продажби на продуктите на Стемтек.

Програма ТимБилдър
Програма Просперити бонус
Програма Лайфстайл Лидерски бонус


Програма ТимБилдър

Възнаграждава Ви за изграждане на нов бизнес
Еднократният ТимБилдър бонус е достъпен всеки път, когато привлечете нов Независим бизнес партньор, закупил пакет ТимБилдър.

Тази програма изплаща щедри бонуси още в началото - Привличащ, ТимБилдър, Турбо ТимБилдър и 50% Съответстващ бонус, когато привличате, обучавате и помагате на другите да успяват.

ТимБилдър бонусите се изплащат седмично, ако сте отбелязали тази опция.

Условия за квалификации: Да сте закупили ТимБилдър пакет и да имате минимум 50 ЛТК( минимум 1 опаковка), за да поддържате активен статус и да се квалифицирате за ТимБилдър бонуси.Пакет ТимБилдър
Най-популярният начин да участвате в програмата „ТимБилдър“.
Пакетът има голяма ценност и огромен потенциал за получаване на бонуси.

Изплащане на бонуси „ТимБилдър“:
Изплащат се до 350 лв. бонуси при регистрация с пакет ТимБилдър.
  • 87.50 лв бонус за новорегистриран
  • 140 лв ТимБилдър бонус за квалифициран бизнес партньор или
  • 175лв за квалифицирал се за бонус Турбо ТимБилдър
  • 70 или 87.50лв за квалифицирали се за 50% Съответстващ бонус
  • Ако Привличащият е квалифициран да получава ТимБилдър бонус, то той ще получи: 87.50 лв – бонус Привлякъл и 140/150 лв - бонус ТимБилдър, което прави общо 227.50/262.50 лв.
Вижте Комп План схема в PDF
TeamBuilder Bonus
Програма Просперити бонус
Възнаграждава Ви за изграждане на бизнес с пасивни доходи.
Програмата Просперити бонус изплаща 7% за ВСИЧКИ поръчки на НБП в седем нива в дълбочина, ПЛЮС 1-2-3% бонус безкрайност, ако сте квалифициран. Тази програма плаща комисионни от първите 175 БО от всички видове поръчки на Вашите Бизнес партньори (без ВИП клиенти).
Autoship Unilevel Program
Виж като .pdf


Броят на нивата по Просперити Бонус, от които можете да получите комисионни всеки месец, зависи от:
ЛТК – Лични точки за квалификация: ТК от Вашите лични поръчки и поръчките от Вашите VIP клиенти. ОТК (Организационни точки за квалификация) - ЛТК (Лични точки за квалификация) и ЛТК от 7 нива от Вашата организация. Просперити бонус се изплаща за първите 175 БО от поръчките на всеки НБП, от всички видове поръчки от Независимите Бизнес Партньори във Вашата структура. Бележка: Просперити бонус ТК за опаковка SE2™= 50 ТК, 60 БО Бележка: Всички поръчки през месеца се комбинират, само първите 175 БО се заплащат по Просперити бонус (тук не се включват поръчките на ВИП клиенти).
Програма Лайфстайл Лидерски бонус

Програмата Лайфстайл Лидерски бонус изплаща от 3-10% върху ВСИЧКИ поръчки с над 175 БО, ако сте квалифициран. С разрастването на Вашата група, Вие можете да получите поколенчески бонуси от 3% до 10% до 6 поколения. Лайфстайл бонус Безкрайност в размер на 1-2-3% се изплаща върху всички поколения във Вашата структура, започвайки от 7 ниво.

LifeStyle Leadership Program
Виж като .pdf
Бележка: Всички стойности са в български лева.© 2017 Stemtech International, Inc. - All rights reserved.
SSL site seal - click to verify