Zvolte trh | Back Office Login
Přináší naději a lepší budoucnost

Kompenzační plán společnosti Stemtech nabízí několik velice zajímavých způsobů výdělku kromě zisku, který vám plyne z prodeje produktů společnosti Stemtech.

Program TeamBuilder
Síla 3 – Program VIP
Program Prosperity Bonus
Program odměn Lifestyle Leadership
Program příspěvku na vozidlo

Program TeamBuilder

Ocenění za rozvoj nového podnikání
Jednorázová odměna TeamBuilder Bonus je poskytnuta pokaždé, jakmile zaregistrujete nového obchodního partnera, který si zakoupí balíček TeamBuilder.

V rámci tohoto programu jsou předem vypláceny bohaté odměny registrující osoby, odměny TeamBuilder, odměny TeamBuilder Turbo a 50% dorovnávací odměny, jakmile zaregistrujete, školíte a pomáháte ostatním v jejich úspěchu.

Odměny TeamBuilder Bonus jsou vypláceny jednou týdně, pokud si zvolíte bezhotovostní platbu pomocí StemPay E-Wallet, kterou nastavíte v administrativní kanceláři na vašich osobních webových stránkách.

Kvalifikační požadavek: Chcete-li se kvalifikovat na odměny TeamBuilder Bonus (do kvalifikace se započítává odběr VIP zákazníků), kupte si balíček TeamBuilder a získejte minimální hodnotu 50 PPV (minimálně jedno balení), abyste zůstal/a aktivní.Balíček TeamBuilder
Nejoblíbenější způsob, jak se stát TeamBuilderem!
Tento balíček má skvělou hodnotu a skvělý potenciál odměn.

Výplata odměn TeamBuilder Bonus:
Z každé registrace balíčku TeamBuilder ve výši 288 € jsou vypláceny odměny TeamBuilder Bonus až 180 €.
 • 45 € pro kvalifikovanou registrující osobu
 • 72 € odměna TeamBuilder Bonus pro kvalifikovaného obchodního partnera nebo
 • 90 € kvalifikovaná odměna Turbo TeamBuilder
 • 36 € nebo 45 € kvalifikovaná 50% dorovnávací odměna
 • Pokud registrující osoba získává odměnu TeamBuilder Bonus, získává odměnu registrující osoby ve výši 45 € a odměnu TeamBuilder ve výši 72 €/90 €, celkem tedy 117 €/135 €.
Zobrazit tabulku kompenzačního plánu jako pdf

TeamBuilder Bonus
Program Prosperity Bonus
Ocenění dalšího podnikání
V rámci programu Prosperity Bonus je vypláceno 7 % ze VŠECH objednávek obchodních partnerů do hloubky sedmi úrovní, PLUS další 1-2-3 % nekonečné odměny, pokud se kvalifikujete. V rámci programu je vypláceno z prvních 90 BV ze všech objednávek nezávislých obchodních partnerů nebo maloobchodních zákazníků každý měsíc (kromě VIP zákazníků).
Autoship Unilevel Program
Zobrazit jako pdf


Počet úrovní objednávek, ze kterých každý měsíc získáváte provizi, je určen:
PPV (hodnotou osobního bodu): Hodnota PV vašich osobních objednávek a objednávek vašich VIP zákazníků. OPV (Bodová hodnota Organization Point Value) PPV a hodnota PPV ze 7 úrovní objemu organizace. Odměna Prosperity Bonus je vyplácena z hodnoty prvních 90 BV každého nezávislého obchodního partnera ze všech druhů objednávek nezávislého obchodního partnera ve vaší organizaci na nižší úrovni. Poznámka: Výše PV v rámci programu Prosperity Bonus za jedno balení SE2 je 50 PV, BV = 40,05 Poznámka: Všechny objednávky za daný měsíc, pouze prvních 90 BV je vypláceno pomocí odměny Prosperity Bonus. (* Objednávky VIP zákazníků nejsou do tohoto plánu zahrnuty)
Program odměn Lifestyle Leadership

V rámci programu odměn Lifestyle Leadership (LBB) je vypláceno 3-10 % ze všech objednávek nad 90 BV. Během růstu vaší skupiny můžete získávat generační odměny ve výši 3-10 % z šesti generací. Nekonečné odměny Lifestyle jsou ve výši až 1-2-3 % ze všech generací vaší skupiny, počínaje 7. generací.

LifeStyle Leadership Program
Zobrazit jako pdfProgram příspěvku na vozidlo

Chcete řídit vůz, který vám bude platit společnost Stemtech? Kvalifikace do programu příspěvku na vozidlo společnosti Stemtech je snazší než kdy předtím! Vše záleží na vaší KVALIFIKACI na pozici DIRECTORA (nebo vyšší), kterou vybudujete pomocí automatického odběru. V Severní Americe se do vaší kvalifikace započítávají nezávislí obchodní partneři I VIP zákazníci s automatickým odběrem. Níže uvedená tabulka zobrazuje, že váš měsíční příspěvek na vozidlo se zvyšuje s počtem vašich osobně zaregistrovaných osob s automatickým odběrem a celkovým počtem automatických odběrů na vašich prvních třech úrovních, společně s vaší hodnotou PV z automatického odběru:

Chcete řídit vůz, který vám bude platit společnost Stemtech? Kvalifikace do programu příspěvku na vozidlo společnosti Stemtech je snazší než kdy předtím! Vše záleží na vaší KVALIFIKACI na pozici DIRECTORA. Do vaší kvalifikace započítávají nezávislí obchodní partneři I VIP zákazníci. Níže uvedená tabulka zobrazuje, že váš měsíční příspěvek na vozidlo se zvyšuje s počtem vašich osobně zaregistrovaných osob a celkovým počtem na vašich prvních třech úrovních, společně s vaší hodnotou PV:
Zobrazit jako pdf


Jakmile splníte tyto kvalifikační podmínky ve třech po sobě jdoucích měsících, váš příspěvek na vozidlo začne ve čtvrtém měsíci. V lednu můžete nakupovat na svůj vůz, který budete mít před domem v dubnu...ale musíte začít s budováním týmu NYNÍ

Další pravidla:

 • Partneři, kteří jsou plně kvalifikovanými Directory nebo na vyšší pozici, mají nárok na program příspěvku na vozidlo, pokud bude spuštěn ve vaší zemi.
 • Pro účely získání a zachování kvalifikace můžete použít jako osobně zaregistrované partnery I VIP zákazníky. • Odměna je vyplácena v měsíčním intervalu.
 • V daný okamžik se partner může kvalifikovat pouze na jeden stupeň.
 • Předtím , než partner získá odměnu, musí splňovat kvalifikační požadavky pro daný stupeň po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců. Výplata odměny začíná 4. měsícem.
 • Partner si může zakoupit/pronajmout vozidlo po ukončení prvních 3 kvalifikačních měsíců. Jakmile je vozidlo zakoupeno, MUSÍ mít vždy firemní značení/polep/potisk a v případě potřeby být k dispozici k nafocení do firemních publikací.
 • Pokud partner nedodrží požadavek na úrovních 1-3, ale požadavky na 1. úrovni a na hodnotu PV byly splněny, uplatní se měsíc odkladu.
 • Partneři si mohou zakoupit nové vozilo, ale může to být vozidlo dle vašeho výběru nebo ojeté vozidlo po schválení žádosti o preferované vozidlo odeslané společnosti Stemtech.
 • Jakmile je vozidlo zakoupeno, MUSÍ mít vždy firemní značení/polep/potisk a v případě potřeby být k dispozici k nafocení do firemních publikací.
 • Obchodní partner smí během období 12 po sobě jdoucích měsíců využít jeden měsíc odkladu. Během měsíce odkladu bude obchodnímu partnerovi vyplácena odměna na stupni, na který byl kvalifikován.
 • Pokud měsíc odkladu není k dispozici, získá partner odměnu na nižším stupni, než pro který je kvalifikován.
Chcete-li zobrazit PDF klikněte zde...


Poznámka: Všechny uvedené částky jsou v Euro.© 2017 Stemtech International, Inc. - Všechna práva vyhrazena.
SSL site seal - click to verify