Zvolte trh | Back Office Login
Dr. Yury Kronn, PhD Dr. Yury Kronn, PhD
Dr. Yury Kronn is a world renowned research scientist, inventor, theoretician, Human Rights activist and organizer. Dr. Kronn was educated at one of the world’s premier schools in the area of the physics of nonlinear vibrations, Gorky University (former USSR), and earned his Post Doctorate degree at Russia’s leading Research Institute, Lebedev’s Institute of Physics, Moscow.

Dr. Kronn was one of the leading researchers and theoreticians heading-up research on high frequency electromagnetic vibrations, laser physics and nonlinear optics. He was a lecturer and Adjunct Professor of Moscow University, Physics and Technical Institute. He taught Bachelor and Doctorate students in a variety of courses in nonlinear optics, quantum electronics and quantum mechanics. He has been dedicated to researching and refining these applications and to advancing the understanding of subtle energies. He is the pioneer who headed up the team that developed Vital Force Technology

David Schaeffer, M.S., Ph.D. David Schaeffer, M.S., Ph.D.
Dr. Schaeffer je profesorem na University of Illinois, získal titul Ph.D. v organické a fyzikální chemii na City University of New York (CUNY). Dříve získal titul M.S. v oboru organické chemie a analytické/fyzikální chemie na Northwestern University.

Byl citován ve více než 300 recenzovaných časopisech a napsal několik desítek recenzovaných technických zpráv pro federální a státní úřady a přední společnosti. Spolupracoval jako statistik a toxikolog na více než 200 článcích zejména v oblasti veterinární medicíny, toxikologie a ekologie. Dr. Schaeffer je vědeckým poradcem společnosti Stemtech pro návrh klinických studií a statistické modelování.

Frank I. Katch, Ph.D. Frank I. Katch, Ph.D.
Dr. Katch absolvoval University of California v Berkeley s titulem Ph.D. v oboru vzdělávání, specializoval se na fyziologii cvičení, poté získal titul profesora v oboru fyzického cvičení, je vedoucím katedry a ředitelem vysokoškolského programu na University of Massachusetts v Amherstu. Dr. Katch je zvoleným členem American College of Sports Medicine a členem prestižní American Academy of Kinesiology and Physical Education, publikoval více než 145 článků ve vědeckých a odborných recenzovaných časopisech, vystupoval na více než 230 národních a mezinárodních konferencích.

Dr. Katch byl zvolen do správní rady American College of Sports Medicine (ACSM), působil jako redaktor Medicine and Science in Sports and Exercise (MSSE). Momentálně pracuje ve třech mezinárodních redakčních poradních výborech na poli fyziologie cvičení, sportovní vědy a kondice. Rovněž působí jako konzultant pro NFL, MLB, NBA, olympijský tým USA a společnosti a vystupuje v předních sítích TV zpráv. Dr. Katch je poradcem společnosti Stemtech pro klinické studie v oblasti sportovní medicíny.

Stephen Purdy, DVM Stephen Purdy, D.V.M.
Dr. Purdy je veterinář a docent v oboru veterinárních věd na katedře veterinárních a zoologických věd na University of Massachusetts v Amherstu. Rovněž je prezidentem projektu Nunoa v Peru, což je nezisková humanitární organizace, která pomáhá dětem a zvířatům.

Získal titul B.S. na Naval Academy Spojených států, dále získal titul D.V.M. na Cornell University. Doktor Purdy je vědeckým poradcem společnosti Stemtech pro klinické studie na zvířatech.© 2017 Stemtech International, Inc. - Všechna práva vyhrazena.
SSL site seal - click to verify