Selecteer Markt | Inloggen Backoffice
DFuze


Waarom werd D-FUZE™ gecreëerd?

De elektromagnetische straling van uw telefoon kan mogelijk op de lange duur negatieve effecten hebben op uw gezondheid. Naar aanleiding van het Internationale Bioinitiative rapport, dat de biologische effecten van de diverse elektromagnetische straling van verschillende golflengtes beschrijft, is het principe van het nemen van voorzorgsmaatregelen van toepassing1.

D-FUZE™, onze nieuwe filter om op uw mobiele telefoon te zetten!
EMFs can be absorbed by the human body

Elektromagnetische straling kan mogelijk worden opgenomen door het menselijk lichaam - met name de hersenen.

De regelgeving in de VS en in Europa heeft de straling beperkt tot maximale stralingswaarden van respectievelijk 1,6 W/kg en 2W/kg afgifte aan de hersenen.

baby holding cellphone

D-FUZE™ werkt bij alle soorten mobiele telefoons

Het aantal mobiele telefoons dat wereldwijd in gebruik is wordt geschat op 6,9 miljard. De veralgemenisering van het gebruik ervan is tegenwoordig aangetoond. D-FUZE ™ is ook compatibel met andere elektronische apparaten (tablets, laptops, ...).

Lab testing

De wetenschap houdt zich bezig met het probleem

Na de toenemende vragen van consumenten, dokters en gezondheidscentra is het wetenschappelijk onderzoek beginnen kijken om de potentiële effecten van elektromagnetische velden te begrijpen. In deze context hebben twee onderzoeksinstituten, CIRC en IEEE internationale programma's opgezet om het fenomeen te bestuderen.


© 2017 Stemtech International, Inc. - Alle rechten voorbehouden.
SSL site seal - click to verify