Izaberite | Ulogujte se na Back Office
Donosi nadu u bolju budućnost

Kompenzacioni plan Stemtech-a nudi nekoliko uzbudljivih načina da se zaradi novac, kao dodatak zarada direktnih prodaja proizvoda Stemtech-a.

TeamBuilder program
VIP Customer Program
Prosperity Bonus Program
Lifestyle Leadership Bonus Program

TeamBuilder program
Nagrađujemo Vas za razvoj novog biznisa
Jednokratni TeamBuilder bonus je raspoloživ svaki put kada Vi regrutujete novog Biznis partnera koji je kupio TeamBuilder paket. Ovaj program plaća unapred velikodušne Prodajne, TeamBuilder, Turbo TeamBuilder i 50% Odgovarajuće bonuse kada Vi regrutujete, obučavate i pomažete drugima da ostvare uspeh. TeamBuilder Bonusi se plaćaju nedeljno ako odaberete direktan depozit, koji može biti podešen na Vašem ličnom vebsajtu ili back office-u.

Kvalifikacijski uslovi: Kupite TeamBuilder paket i imajte minimum 50 PPV (minimum jedna bočica) da biste ostali aktivni i kvalifikovali se za TeamBuilder bonuse (lični VIP klijenti računaju prema ovim kvalifikacijama).


TeamBuilder
Najpopularniji način da postanete Team Builder!
Ovaj paket ima veliku vrednost i veliki potencijal.

TeamBuilder Bonus isplate:

Najpopularniji način da postanete TeamBuilder! Ovaj paket ima veliku vrednost i veliki bonus potencijal.
Do 23000 RSD bonusa u TeamBuilder paketu se isplaćuje sa svakim regrutovanjem sa TeamBuilder paketom.
  • 5750 RSD kvalifikovanom regruteru
  • 9200 RSD TeamBuilder Bonusa kvalifikovanom biznis partneru
  • 11500 kvalifikovanim za Turbo TeamBuilder Bonus
  • 4600 RSD/ 5750 RSD kvalifikovanim za 50% odgovarajućeg bonusa

Ako regruter takođe zarađuje i TeamBuilder Bonus, on prima 5750 RSD Prodajnog Bonusa i 9200 RSD/ 11500 RSD TeamBuilder Bonusa, od ukupno 14950 RSD / 17250 RSD.


View Comp Plan Chart as pdf
TeamBuilder Bonus
Prosperity Bonus Program
Nagrađivanje za vaš preostali posao
Prosperity bonus program isplaćuje punih 7% na sve porudžbine biznis partnera (isključuje lične porudžbine) sedam nivoa u dubinu, PLUS 1-2-3% beskonačnog bonusa ako ste kvalifikovani. Program plaća na prvih 11500 RSD od svih porudžbina po Nezavisnom biznis partneru ili maloprodajnom klijentu, mesečno (isključuje VIP klijente).
Autoship Unilevel Program
View as pdf

Broj "nivoa" porudžbina na osnovu kojih zarađujete proviziju svakog meseca je određen: PPV (vrednost ličnih poena): PV od Vaših ličnih porudžbina i od porudžbina Vaših VIP klijenata. OPV (vrednost poena organizacije) PPV i PPV od obima 7 nivoa organizacije. Prosperity bonus se plaća na prvih 11500BV, od svakog NBP, od svih vrsta porudžbina Nezavisnih biznis partnera iz Vašeg donjeg nivoa.
Lifestyle Leadership Bonus Program

Lifestyle Leadership bonus se plaća od 3-10% od SVIH porudžbina čiji je BV iznad 11500 RSD. Kako raste vaša grupa,možete zaraditi generacijske bonuse od 3% -10 % za šest generacija . Lifestile Infinity Bonusi su 1-2-3 % , na sve generacije vaše grupe počevši od 7. generacije .

StepUp Generation Program
View as pdf
Napomena: Sve valute su iskazane u Srpskim dinarima.© 2017 Stemtech HealthSciences Corp - All rights reserved.
SSL site seal - click to verify