Izaberite | Ulogujte se na Back Office
Čestitamo Vam na Vašoj odluci da se pridružite Stemtech timu!

Stemtech mogućnost će Vam pružiti šansu da stvorite budućnost sa više izbora, više slobode i više svega onoga što želite!

Počnite! Uzmite Vaš Starter Kit sada
Manager TeamBuilder Paket
110.000,00 RSD
PRIDRUŽI SE SADA

4 pakovanja SE2®
4 pakovanja StemFlo®
4 pakovanja DermaStem®


TEAMBUILDEROvaj paket uključuje:
 • Registraciju kao biznis partner sa Stemtech kompanijom
 • Mogućnost za kupovinu po velikoprodajnim cenama
 • Associate Business Partner Kit & Sistem za obuku poslovnog razvoja
 • 1 pismo ''Dobrodošli u Stemtech''
 • 1 flip chart
 • 10 Stemtech kataloga
 • 1 tašna
 • 20 kom. praznih ugovora
 • Nezavisni biznis partner
  • Lični Website
  • Korpa za maloprodajnu kupovinu
  • Back Office praćenje/alati za upravljanje/izveštaji
 • Vrednost poena (PV) - 1000
 • Vrednost bonusa (BV) - 0
 • Pravo na TeamBuilder Bonuse
TeamBuilder paket
43.500,00 RSD
PRIDRUŽI SE SADA

1 pakovanje SE2®
1 pakovanje DermaStem® Obnavljajući serum
2 pakovanje StemFlo®


TEAMBUILDEROvaj paket uključuje:
 • Registraciju kao biznis partner sa
  Stemtech kompanijom
 • Mogućnost za kupovinu po
  velikoprodajnim cenama
 • Associate Business Partner Kit &
  Sistem za obuku poslovnog razvoja
 • 1 Stemtech DVD
 • 10.kom praznih ugovora
 • 1 pismo ''Dobrodošli u Stemtech''
 • 1 flip chart
 • 1 tašna
 • Biznis partnerstvo
  • Lični Website
  • Korpa za maloprodajnu kupovinu
  • Back Office praćenje/alati za upravljanje/izveštaji
  • 1145 RSD/mesečna hosting naknada [oslobođeni ste ako ste na Automatskoj isporuci]
 • Vrednost poena (PV) - 300
 • Vrednost bonusa (BV) - 0
 • Pravo na TeamBuilder Bonuse
Paket ''Starter kit''
5.500,00 RSD
PRIDRUŽITE SE SADA

1 pakovanje SE2®
Ovaj paket uključuje:
 • Registraciju kao biznis partner sa Stemtech kompanijom
 • Komplet za biznis partnere – forme, katalog i alate potrebne za poslovanje
 • Mogućnost da postanete kvalifikovani da zarađujete sve bonuse i provizije
 • Mogućnost da napredujete do najvišeg položaja u Planu nagrađivanja
 • Kupite proizvod, nezavisno biznis partnerstvo i odvojeno pomagala za prodaju
 • Nema pravo na TeamBuilder bonuse
© 2017 Stemtech HealthSciences Corp - All rights reserved.
SSL site seal - click to verify